777 107 291
facebook twitter google+

Kvalitní firma

Naše společnost získala a obhájila prestižní marketingovou značku Kvalitní firma.

V rámci snahy o zkvalitňování naší činnosti se naše společnost přihlásila do referenčního programu organizace APC Asociace pro certifikaci. Díky pozitivním referencím, které jsme obdrželi od našich zákazníků, jsme byli certifikováni prestižní marketingovou značkou Kvalitní firma. Toto ocenění nás nejen těší, ale zejména zavazuje udržet a neustále zvyšovat kvalitu našich produktů i služeb.

kvalitní firmaSpolu se ziskem ocenění Kvalitní firma jsme se zavázali dodržovat zásady kvality, stanovené v základním dokumentu asociace – Kodexu kvality APC.
Ty zahrnují zejména základní etické normy a způsoby komunikace naší společnosti se zákazníky:

  • Budovat důvěru
  • Neklamat v reklamě
  • Pravdivě informovat
  • Být transparentní
  • Dodržovat dohody
  • Komunikovat
  • Chránit privátní data
  • Být bezúhonný

Samotnou účastí v tomto programu „jdeme se svou kůží na trh“, neboť všichni naši zákazníci mají jedinečnou možnost informovat certifikační autoritu v případě, kdy byli nespokojeni a kdy podle nich byla některá ze zásad Kodexu kvality APC porušena.

Cílem certifikace Kvalitní firma je přispět k takovému prostředí, kde si mohou subjekty na trhu důvěřovat a jež tvoří dynamický a vyspělý trh. Jsme rádi, že k takovému cíli přispíváme i my.