777 107 291
facebook twitter google+

Prořezávky a kácení stromů

  • Kácení a prořezávky
    • klasicky
    • horolezeckou technikou
    • za pomocí plošiny, případně jeřábu
  • Drcení větví na štěpku
  • Frézování pařezů