777 107 291
facebook twitter google+

Zateplení budov

Izolace stěn, podkroví a podlah vašeho domu nebo bytu zabraňuje tepelným ztrátám v zimním období (a také nárůstu tepla v letním období). S izolací tak zaručeně ušetříte nemalé finanční prostředky.

  • snižuje vaši spotřebu energie za vytápění
  • zabraňuje pronikání hluku z okolí (např. aut a letadel), pokud je izolace ze skelné vlny
  • zvyšuje odolnost vašeho domova proti ohni, pokud je izolace provedena z minerální vlny

Například dům s centrálním vytápěním, postavený v 70. letech s omezenou izolací, spotřebuje asi pětkrát víc energie než dům, postaven podle současných doporučených stavebních norem. Existují v zásadě dva hlavní způsoby ke zlepšení izolace starších domů. Aplikace kontaktní izolace na vnější stěny a rozšíření izolace ve střeše.

Jak funguje izolace...

Minerální vlákna jsou vzájemně překřížená a vytvářejí jemnou strukturu. V této struktuře se nachází obrovské množství nepohyblivých vzduchových „buněk", které dávají materiálu z minerálních vláken vysokou tepelně izolační schopnost.

Použitím izolačního materiálu v konstrukci, např. ve stěně, nebo střeše, se snižuje míra prostupu tepla konstrukcí, čímž se snižují tepelné ztráty skrz danou konstrukci. Čím je větší tloušťka izolace a lepší tepelně-izolační vlastnosti (nižší Lambda), tím větší je snížení tepelných ztrát a s tím souvisejících nákladů na vytápění. Knauf Insulation využívá nejpokrokovější technologie, které umožňují vyrábět vlnu s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Díky tomu dochází k maximálnímu snížení tepelných ztrát a mnohem výraznějším úsporám energie.

Typy izolace...

Všechny stavební materiály, které se používají při stavbě domu, poskytují jistou úroveň tepelné izolace. Pro dodržení dnešních striktních stavebních norem je však potřeba použít speciální typ vysoce kvalitní izolace.

Skelná vlna
Jak skelná tak i kamenná vlna fungují na stejném principu jako „ovčí vlna", tzn. že zachytí vzduch v mezerách, čímž se snižuje tepelná vodivost z jednoho povrchu na druhý. Snadno se instalují do stěn a podkrovních prostor a je to nejefektivnější řešení izolace na trhu pro snížení nákladů.

Kamenná vlna
Skelná a kamenná vlna se dodávají v rolích, deskách nebo volně. Při porovnání hmotností je však skelná vlna efektivnější izolační materiál. Navíc je důležité, že jak skelná tak i kamenná vlna mají výhody v tom, že zamezují pronikání vnějšího hluku do interiéru a jsou nehořlavé. To jsou hlavní důvody vysoké poptávky zejména majitelů domů.

Extrudovaný polystyren
Jsou nejvhodnější pro použití pod podlahami, ale mohou se použít i ve stěnách a stropech, kde požadavky na akustické vlastnosti a požární odolnost nejsou pro majitele domu prioritou. Nejlevnější typ izolace z pěnových desek je bílý polystyren, zatímco nejtenčí, nejefektivnější a nejdražší je polyuretanová pěna.

Heraklith
Tento produkt se vyrábí za pomoci dřevitých vláken s cementem. Tento výrobek má široké spektrum uplatnění ve stavebnictví. Je vyráběn v deskách.